Pilot - Видеоклипове

frixion
   

TV реклама PILOT FRIXION BALL

 

Период:

Канали:

Disney Channel

Cartoon network

Nickelodeon

 


Аудитория: деца и младежи в училищна
възраст (6 +) и родители на ученици

 

2 клипа х 20 " с ротация

Максимално насищане: 20 клипа на ден

Моля, планирайте кампании в обектите и зареждането си.
Клиповете може да видите тук:

Video Pilot

 
Video Pilot
 

Поздрави, Екипът на Офис Експрес