Публична покана

ОФИС ЕКСПРЕС СЪРВИС АД, в качеството си на бенефициент по договор за БФП № BG05M9OP001-1.003-2485-C01, провежда втора процедура за избор на изпълнител/и, чрез Публична покана, съгласно разпоредбите на ПМС №160/ 01.07.2016г. за възлагане на поръчка с предмет:

Закупуване на хардуерно и софтуерно оборудване, необходимо за създаване на нови работни места в ОФИС ЕКСПРЕС СЪРВИС АД на обособени позиции.

Крайният срок за подаване на оферти през ИСУН 2020 е 07.09.2017 г.

Цялата документация може да намерите тук, както и на адрес: https://eumis2020.government.bg

Образец на публична покана
Образец на оферта
Образец на проекто-договор
Техническа спецификация
Методика на оценка и класиране
Изисквания към офертите
Образец на декларация на кандидата

НОВИ КАТАЛОЗИ ЗА РЕКЛАМНИ ПОДАРЪЦИ И БИЗНЕС СУВЕНИРИ Подаръци при поръчка Бъдете ЕКО с Офис Експрес! КАТАЛОЗИ и БРОШУРИ News//Новини АКТУАЛНИ ОНЛАЙН ПРОМОЦИИ Pilot - световен лидер в пишещите средства Tilia - висококачествени мебели за открито и закрито Оптимизирайте своите разходи с Офис Експрес За успешна учебна година За нас Как да поръчам Развитие на продажбите Стажантски програми Сертификати Доставки и Логистика Как да платя Условия за ползване Контакти Бърза доставка Право да върнеш Решения за офис пространството Нови възможности за успешен бизнес Pilot - Видеоклипове Кариери Мострени зали Отворена бизнес програма Програма за Лоялност на Office Express Европрограми Публична покана Лични данни Избрани продукти на желани цени За бизнеса и голфа BG16RFOP002-2-2.077-0253 Абонамент за оферти и намаления Абонамент за оферти и предложения Всичко за кафето