Европрограми

Европейски съюз, ОП Развитие на човешките ресурси

„ОФИС ЕКСПРЕС СЪРВИС” АД сключи административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.003-2485-C01 по процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място – 2015“, която се изпълнява в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

Проектът е с наименование "Осигуряване на 13 нови работни места в компания “ОФИС ЕКСПРЕС СЪРВИС” АД" и има за цел да осигури предпоставки за осигуряване на условия за успешна интеграция на пазара на труда на безработни и/или неактивни лица, чрез предоставяне на стимули за конкретен работодател за разкриване на нови работни места и подходящи обучения в отговор на конкретните нужди на целевата група.

Стойността на бюджета на проекта е 230 603,32 лв., от които 196 012,82 лв. финансиране от Европейския социален фонд  и 34 590,50 лв. от националния бюджет.

Началната дата на проекта е 11.04.2017 г. с дата на приключване 11.06.2018 г.

Срокът на изпълнение на договора е 14 месеца.

НОВИ КАТАЛОЗИ ЗА РЕКЛАМНИ ПОДАРЪЦИ И БИЗНЕС СУВЕНИРИ Подаръци при поръчка Бъдете ЕКО с Офис Експрес! КАТАЛОЗИ и БРОШУРИ News//Новини АКТУАЛНИ ОНЛАЙН ПРОМОЦИИ Pilot - световен лидер в пишещите средства Tilia - висококачествени мебели за открито и закрито Оптимизирайте своите разходи с Офис Експрес За успешна учебна година За нас Как да поръчам Развитие на продажбите Стажантски програми Сертификати Доставки и Логистика Как да платя Условия за ползване Контакти Бърза доставка Право да върнеш Решения за офис пространството Нови възможности за успешен бизнес Pilot - Видеоклипове Кариери Мострени зали Отворена бизнес програма Програма за Лоялност на Office Express Европрограми Публична покана Лични данни Избрани продукти на желани цени За бизнеса и голфа BG16RFOP002-2-2.077-0253 Абонамент за оферти и намаления Абонамент за оферти и предложения Всичко за кафето Политика за защита на личните данни при подаването на сигнали за нарушения ИНФОРМАЦИЯ ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЪТРЕШНО ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ test abonament